Адвокат - Симеон Павлов

Адвокатска колегия - Благоевград

6 Декември 2017 | 16.39 | Dnevnik.bg | Автор - Георги Ангелов
Парламентът криминализира бурките и радикалния ислям на първо четене

Лица, проповядващи радикален ислям или друга идеология, която използва верски убеждения за политически цели, включително пропагандира изменение на съществуващия конституционен и правов ред, ще се наказват с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 5000 лева. Това реши парламентът на първо четене с промени в Наказателния кодекс. Законопроектът е на "Обединени патриоти" и е от предишния парламент. Борис Ячев (НФСБ) обясни, че криминализирането визира случаите, когато се говори за радикална идеология, а не за религия. Заради промяната се създава нова алинея 2 в чл. 108 от Наказателния кодекс. "Радикалният ислям е особено агресивна и опасна идеология, която оправдава насилието и убийството на "неверници", оправдава и робството, а геноцидът, каквото е религиозното прочистване, е издигнат в ранг на системна политика", каза в мотивите Борис Ячев. "Патриотите" предложиха в кодекса да бъде записана и легална дефиниция на "радикален ислям". Според приетия на първо четене "радикален ислям" е "когато едно лице агитира за създаване на ислямска държава (халифат), когато агитира за налагане на законите на Шериата над светските, агитира за насилствено прилагане на религиозни принципи, пропагандира насилие във вид на свещена война срещу немюсюлмани, извършва агитация и набира последователи за терористични организации, базирани на исляма". За принуждаване на лице да носи бурка се предвижда лишаване от свобода от 1 до 4 години и глоба от 5 хил. до 10 хил. лв., а ако принудата или склоняването са упражнени спрямо две или повече лица, наказанието предвижда лишаване от свобода от 2 до 6 години. В случай на принуда на малолетно лице наказанието е затвор от 3 до 6 години и глоба от 10 хил. лв. до 20 хил. лв. Не е обосновано да се правят промени в Наказателния кодекс с лека ръка, каза по време на дебатите заместник-председателят на групата на БСП в парламента Крум Зарков. Той каза, че този законопроект се разглежда, без да е минал през различните комисии, тъй като е от миналия парламент. Зарков смята, че с промяната на Наказателния кодекс депутатите се опитват да решат тежки обществени проблеми, което няма как да стане с промени в Наказателни кодекс. Депутатите от БСП "се въздържаха" при гласуването. Даването на дефиниция за радикален ислям в Наказателния кодекс ще бъде дискриминативно и ксенофобско проявление на българския законодателен орган, каза заместник-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов. Според него с поправките се обявява целият ислям за престъпен, тъй като описаните явления в кодекса и сега са обявени за престъпни в Наказателния кодекс. При гласуването "за" бяха депутатите от ГЕРБ, "Обединени патриоти" и един от БСП, докато колегите му се въздържаха.

http://www.dnevnik.bg

28 Юли 2016 | 21.21 | Агенция "Фокус" | Автор - Деница КИТАНОВА
Парламентът одобри антитерористичния закон на първо четене, който допуска ограничаване на правата на гражданите при терористична заплаха

Парламентът одобри на първо четене антитерористичния закон, допускащ ограничаване на права в случай на терористична заплаха. “За” Закона за противодействие на тероризма гласуваха 133 народни представители, петима бяха „против” 5, а 14 се въздържаха. Съгласно приетия законопроект министърът на вътрешните работи ще обявява степени на заплаха. Въведени бяха 3 нива на заплаха и 4 степени на готовност - зелена, жълта, оранжева и червена. С новия закон за борба с тероризма се дава възможност на въоръжените сили да извършват полицейски дейности - проверки на личните данни, осъществяване на обиски. При пряка опасност от тероризъм телефонните оператори ще предоставят незабавен достъп до данни. Въоръжените сили на страната също така ще имат правото да използват сила срещу граждани при противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган и други. На 2 години, вместо сегашните 6 месеца, се увеличава срокът, в който да бъде подслушван заподозрян в терористична дейност. Антитерористичният закон допуска ограничаване на граждански права в случаи на терористична заплаха. Предвидено е и ограничение на възможността броят на СИМ картите, които могат да бъдат регистрирани на името на едно лице, да е 10. В рамките на дебата министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова заяви, че законопроектът отразява оценката на значимостта на терористичния риск. Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов посочи, че на тероризма може да се противодейства, като се прави законодателство, което защитава правата на хората и дава възможност за адекватни действия срещу заплахите. Според него трябва да се даде гаранция на службите, че те могат да си свършат работата. От БСП заявиха, че ще се въздържат от подкрепа на законопроекта и ще направят своите предложения между първо и второ четене. Според БСП възможностите за издевателство върху личния живот на хората чрез следене и задържане трябва да бъдат намалени до минимум. От ДПС обявиха, че ще подкрепят Антитерористичния закон, тъй като според тях тероризмът е чумата на 21 век и трябва да се вземат мерки за излекуване на обществото и болните мозъци. Красимир Каракачанов от Патриотичния фронт обяви, че групата му ще подкрепи Антитерористичното законодателство. Според него тероризмът е започнал най-силно да се забелязва след войната в Ирак и Арабската пролет. Според ген. Михо Михов от АБВ слабост на антитерористичния закон е, че само със сила тероризмът не се възпира. Според него има нужда от международна дипломация.

Пълен текст - Закон за противодействие на тероризма (проектозакон)

www.Focus-News.net


9 Юни 2016 | 03:16 | Агенция "Фокус" | Автор - Весела Петрова
Промени в Търговския закон ще предотвратяват кражбите на фирми

София. Министерски съвет одобри изменение на Търговския закон за превенция на кражбите на фирми. Мерките бяха обобщени от министъра на правосъдието Екатерина Захариева след правителственото заседание в сряда. Те предвиждат за смяна на управители, прехвърляне на дружества и на дружествени дялове, както и за разпореждане с недвижими имоти на дружества вече да се изисква не само нотариална заверка на подписа, но и на съдържанието на вписвания документ. Причината затова е, че най-често кражбите на фирми в момента стават чрез фалшиви документи и фалшиви удостоверения за подписи за прехвърляне на дружествени дялове, за прехвърляне на фалшиви пълномощни и имущество и т.н. Чрез въвеждането на нотариална заверка не само на подписите, но и на съдържанието, и изискването копие от този документ да се съхранява при нотариуса, според министър Захариева ще се ограничат до минимум подобни престъпления. Тя допълни, че по изрично настояване на бизнеса, в чл. 90 се допълва нова алинея 2, която предвижда при заверка на подпис и съдържание да се събира проста нотариална такса. Правосъдният министър уточни, че са били проведени множество консултации с бизнеса и е проведено проучване между членовете на две от работодателските организации, от което е установено, че членовете на бизнеса предпочитат да извършват повече действия чрез нотариалната заверка, но да бъдат спокойни, че техните фирми и техният бизнес няма да бъде откраднат и обсебен. Новите разпоредби предлагат също Агенцията по вписванията да отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Според друго важно изменение се въвежда така наречено „оздравително производство“ за търговците, които са заплашени от изпадане в неплатежоспособност. Министър Захариева уточни, че целта на тази процедура е оздравяването на съответния търговец и даване на възможност за удовлетворяване на кредиторите му, както и запазване на работните места и неизпадането на търговеца от стопанския оборот. Тя уточни, че това производство ще се развива пред съда с участието на кредиторите и ще се одобрява от съда също с участието на кредиторите оздравителен план, който ще се съблюдава дали се. Според министър Захариева това ще доведе до икономическа стабилност и до запазване на работни места. Тя обясни, че решението идва в отговор на препоръките на Европейската комисия от 12 март 2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията. В проекта изчерпателно са дадени основанията за откриване на производство по стабилизация и са посочени търговците, които ще имат право да използват процедурата. Изключена е възможността за на търговец, който е създал преимуществено задължения към свързани лица, както и към публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон, банка и застраховател, предвид специфичната им уредба.

www.Focus-News.net

...

Created by Law llc