www.scc.bg - Софииски градски съд
www.srs.justice.bg - Софийски районен съд
www.registryagency.bg - Агенция по вписванията
www.vks.bg - Върховен Касационнен съд
www.sac.government.bg - Върховен административен съд

Адвокат - Симеон Павлов

Адвокатска колегия - Благоевград
Created by Law llc